1. Home
  2. Ví tiền (Wallet)
  3. Ý nghĩa Ví trong Fifo88 là gì?

Ý nghĩa Ví trong Fifo88 là gì?

2 loại ví chính – Ví Chính và Ví Sản phẩm

Số dư “Ví chính” của Fifo88 hiển thị tổng số tiền có thể rút qua các phương thức ngân hàng khác nhau hoặc chuyển vào Ví Sản phẩm để nạp tiền cho các giao dịch cá cược. Tất cả các khoản tiền gửi thành công mới được cập nhật vào số dư này ngay lập tức. Số dư sản phẩm có sẵn để đặt cược trong các sản phẩm tương ứng sau.

Mọi thành viên sẽ có thể chuyển tiền từ “Ví chính” sang “Ví sản phẩm” đã chọn hoặc giữa các ví sản phẩm bằng cách chọn ví mong muốn từ danh sách CHUYỂN TỪ / ĐẾN. Vì vậy, bất kỳ hỗ trợ nào, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Dịch vụ Khách hàng.

Updated on Tháng Mười Một 15, 2020