1. Home
  2. Giao dịch (transaction)
  3. Tôi có cần gửi bất kỳ biên lai nào để chuyển khoản tiền đặt cọc của mình không?