1. Home
  2. Cách tạo tài khoản (account-vn)
  3. Sửa đổi thông tin tài khoản

Sửa đổi thông tin tài khoản

Bạn phải nhập thông tin chính xác tại trong lúc đăng ký. Sau khi đăng ký xong, việc cập nhật thông tin tài khoản phải qua Bộ phận hỗ trợ của Fifo88.

Updated on Tháng Mười Một 16, 2020

Related Articles