1. Home
  2. Hoàn lại tiền (Cashback)
  3. Khi nào tôi có thể nhận tiền hoàn của mình?

Khi nào tôi có thể nhận tiền hoàn của mình?

Khi bạn có tổng số tiền lỗ từ 1000 USD trở lên (tiền tệ tương đương) hàng tuần, bạn đủ điều kiện để nhận tiền hoàn . Vui lòng tham khảo Điều khoản và Điều kiện

Updated on Tháng Mười Một 16, 2020

Related Articles